İŞ BAŞVURU VE BİLGİ FORMU
 
Başvurulan Bölüm:
   Resim Seçin
A- KİŞİSEL BİLGİLER
Adınız Soyadınız
Doğum Yeriniz ve Tarihi:
Meslek ve unvanınız
Cinsiyet

       
Uyruğunuz
TC Kimlik No
SSK Sicil No Vergi Kimlik No
Vergi Dairesi Medeni Haliniz

                   
Evli iseniz eşinizin adı

Mesleği, İş Adresi, Telefonu

Varsa Çocuk Sayısı
Babanızın Adı

Mesleği
Annenizin Adı

Mesleği
 
Yasal olarak bakmaya yükümlü olduğunuz kişiler
 
İkamet adresiniz:
 
Sabit Telefonunuz
Cep Telefonunuz
E-Posta Adresiniz
 
Ehliyetiniz var mı?

              

Sınıfı
 
Acil durumda aranacak kişiler
 
Adı Soyadı
Telefon
Yakınlık Derecesi
Adı Soyadı
Telefon
Yakınlık Derecesi
 
 
 
B- EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim Bilgileri Okul Adı Bölüm Okulun Bulunduğu Şehir Mezuniyet Tarihi
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Ön Lisans
Meslek Lisesi / Lise
İlköğretim
 
 
 
C- ALDIĞINIZ KURS VE SEMİNERLER
 
Yaptığınız Proje, Etüt ve Araştırmalar
Yayınlarınız
Aldığınız Kurs ve Seminerler Sertifika Adı ve Sertifikayı Veren Kurum Tarih Süre
 
 
 
D- YABANCI DİLLER VE DERECELERİ
Yabancı Diller Konuşma Okuma Yazma
İyi Orta Az İyi Orta Az İyi Orta Az
Yabancı Dil Seviyenizi Belirleyen Bir Sertifikanız Var ise Sertifikanın Adı ve Sertifikayı Veren Kurum:
 
 
 
E- STAJ VE İŞ TECRÜBESİ
(Son işinizden başlayarak geriye doğru yaptığınız işleri sıralayınız.)
Firma ve Adresi Tarih Göreviniz Ayrılış Sebebi Son Maaş
Giriş Çıkış
 
 
 
F- ASKERLİK DURUMU
 
Askerlik Durumu
                                        Tecilli iseniz ne kadar süre için?  
 
Terhis Tarihi ve Rütbeniz:
 
Askerlik Yapmadıysanız Nedenleri:
 
 
 
G- FİZİKSEL BİLGİLER
 
Kan Grubunuz:
Kilonuz:
Boyunuz:
Geçirdiğiniz Önemli Rahatsızlıklar ve Tıbbi Operasyonlar Var mı?
Bedensel Engeliniz Var mı?

                        

Varsa Belirtiniz:
Sigara Kullanıyor musunuz?

                      
Madde bağımlılığıız var mı?

                      
 
 
 
H- HAKKINIZDA BİLGİ ALINABİLECEK KİŞİLER
Çalıştığınız Yerlerde Sorumlu/,Amir Pozisyonunda Kişiler
Adı Soyadı Adresi Görevi Telefon
 
DİĞER BİLGİLER
 
Bildiğiniz Bilgisayar Programlama Dilleri, Programları ve Sistemleri :
Herhangi Bir Dernek, Sendika ve Kulüp Üyeliğiniz Var mı? Belirtiniz :
Sabıka kaydınız var mı?

                      

  Evet ise sabıka nedeni?
Devlet veya Herhangi Bir Müesseseye Karşı Hizmet Yükümlülüğünüz var mı? Süresi

Gerektiğinde Fazla Mesai Yapmak İçin Bir Kısıtlamanız Var mı?

Vardiyalı Çalışabilir misiniz?

 
BİRİNCİ DERECE YAKINLARINIZ(Hayatta olan1.derece yakınları Anne, Baba, Eş, Çocuk)
Adı Soyadı Doğum Tarihi Yakınlık Derecesi TC Kimlik No
(Bu bölüm işe alınımınızda doldurulacaktır.)
 
 
Kurumumuzda çalışan yakınınız var mı?
Adı
Soyadı
Departmanı
Görevi
 
İkamet ettiğiniz ev:                                         
Arabanız var mı?                              

Modeli
 
 
 
J- HOBİLERİNİZ
 
 
 
K- TALEP EDİLEN İŞ İLE İLGİLİ BİLGİLER
 
Talep ettiğiniz iş ve ücret.
İşe alımınız onaylandığı takdirde ne zaman başlıyabilirsiniz?
 
 
Bu iş başvuru ve bilgi formunda beyanlarım doğrudur. Bilerek yanlış bilgi verdiğim veya bazı bilgileri gizlediğim
anlaşıldığı takdirde, bundan doğacak sorumluluğu şimdiden kabul ettiğim gibi, işime son verilmesi karşısında
hiçbir hak ve tazminat istemeyeceğimi, işe alındığım taktirde her türlü bilgi, belge ve sertifikaları, Personel
Müdürlüğü’ne teslim edeceğimi de bildiririm. Bu formdaki bilgiler tamamen gizli tutulacaktır. İşe alındığınız
taktirde, önceki işyerleri ve eğitimle ilgili belgelerinizi de getiriniz.
 
 
Tarih